Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Dokumenty do pobrania

Kategoria: UKS
Opublikowano: czwartek, 09, styczeń 2014

Deklaracja członkowska , pobierz, wypełnij i przynieś do Klubu

Badania lekarskie zawodników informacja gdzie można się zapisać na badania i jak się przygotować

Statut

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów - Czas Pandemii

 KARTA OBOZOWA 2021

KARTA OBOZOWA KORTOWO 2020

Współpraca

Kategoria: UKS
Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

0001 3

NASZYMI PARTNERAMI  JUŻ SĄ:

 

 loga uks i azs awf

Na mocy podpisanej 8 stycznia 2020 roku Partnerskiej Umowy Współpracy pomiędzu Klubami UKS GEPARD i AZS AWF Warszawa strony deklarują wzajemne wsparcie w realizacji następujących celów:

  1. Tworzenie programów sportowych i organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka.
  2. Współorganizowanie imprez i zawodówsportowych.
  3. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży optymalnych warunków do osiągania wysokiego poziomu sportowego i rozwoju oraz udziału w systemie zawodówsportowych.
  4. Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w szkoleniusportowym.
  5. Realizacje wspólnych przedsięwzięć z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami samorządowymi,rządowymi.

 

Celem niniejszego porozumienia partnerskiego jest wspólna organizacja szkolenia sportowego

w dyscyplinie lekkoatletyka, mająca na celu zwiększenie efektywność szkolenia sportowego dzieci imłodzieży.

 zakochaj sie w Wawie finasowanie

 

 

Zawodnicy

Kategoria: UKS
Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

 

 

 

 

 

 

0001 2

0002

 

 

Trenerzy

Kategoria: UKS
Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

1. Krzysztof Orzeszek - lekkoatletyka - trener I klasy

2. Mariusz Jancik - siatkówka, lekkoatletyka - instruktor

3. Radosław Gromek - lekkoatletyka - instruktor

4. Bogusław Słupczyński - koszykówka - trener II klasy

5. Paweł Rączka - lekkoatletyka - trener II klasy

6. Anna Symołon - lekkoatletyka - instruktor

7. Agnieszka Ścibek - lekkoatletyka - instruktor

 

Władze

Kategoria: UKS
Opublikowano: niedziela, 08, grudzień 2013

ZARZĄD - kadencja 2019-2021

1. Krzysztof Orzeszek - prezes

2. Robert Stolarczyk - vice prezes

3. Mariusz Jancik - skarbnik

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Anna Symołon

2. Iwona Jancik

3. Michał Dąbrowski

 

Więcej artykułów…